O meni drugi

HIT Alpinea d.d. “Z družbo KleinDienst in znotraj nje z direktorjem, g. Brankom Kleindienstom, smo v preteklem obdobju sodelovali predvsem na področjih, vezanih na pripravo in izvajanje programa finančnega prestrukturiranja družbe, vzpostavitvi spremljanja denarnega toka, nadgradnji procesa kontrolinške funkcije in drugih za poslovanje družbe pomembnih procesih.Sodelovanje z družbo KleinDienst je bilo učinkovito in poslovno uspešno in vam ga iz tega vidika tudi toplo priporočamo.”

Priporočilno pismo

mag. Miran Čurin, direktor

Kovinoplastika Lož d.d. “Sodelovanje z Brankom je potekalo na popodročju odkirivanja problematike (ne)delovanja in (ne)razumevanja kontrolinga ter odkrivanja problema procesne komunikacije.Najbolj nam je bila všeč sistematika in poslušanje zaposlenih, da le ti v miru povedo svoje poglede in predloge.”

Janez Poje, predsednik uprave

Filbo d.o.o. „Sodelovanje z Brankom Kleindienstom nam je dvignilo samozavest. Seznanili in vpeljali smo se z drugačnim, inovativnim načinom razmišljanja. Razčistili smo nedorečenosti predvsem na področjih prodaje, likvidnosti in nadzora učinkovitosti poslovanja. Jasno smo opredelili pristojnosti posameznikov.Kljub temu, da smo na začetku leta 2009 planirali izgubo, smo na koncu leta dosegli dobiček. Vsi stroški sodelovanja so bili več kot poplačani.“

Krste Milaković, direktor

Biesterfeld Interowa GmbH & Co KG Moja zahvala:Hvala tebi in tvojim skrbnim pripravam in vodenju. Upam, da bo vsakemu od nas, dalo možnosti samorazmisleka in samopoprave in samoizboljšanja, kar je cilj.Veseli me, da sva se tudi srečala po tolikih letih in upam, da ohraniva stike. Če se bo dalo, te bom kje predlagal in pohvalil.

Toni Kotar, direktor predstavništva za Slovenijo

E-soft “Z Brankotom smo sodelovali na več projektih in lahko rečem, da je s svojimi idejami, nasveti in delom dober ter zanesljiv poslovni partner.Sistematično smo se lotili predvsem trženja in prodaje, pa tudi poslovnega in strateškega načrtovanja.Povečali smo prodajo in prepoznavnost našega inovativnega produkta s področja podpore logistiki, pri največjih slovenskih podjetjih”.

Iztok Polak, direktor

Quinn plastics s.r.o.  Ali je sploh mogoče bolje!Marko Kotar, prodajni predstavnik
 BIOTEKA d.o.o.  K treningu nisem pristopil kot začetnik, a po koncu je moj moto “Kar povem, to tudi prodam” še bolj pridobil na teži in suverenosti.Treningi g. Branka Kleindiensta so name osebno pustili svojevrsten pečat, v pozitivnem smislu, seveda, kajti, tudi danes mi je večina vsebine ostala živo v spominu. Pomeni, da je pristop g. Kleindiensta naravnan neposredno tako na skupino, kot tudi na posameznika, kar dejansko vzdržuje koncentracijo in zainteresiranost skupine/posameznika do konca treninga. Doseganje koncentracije skupine je plod nenehnega angažiranja posameznikov, spodbujanje medsebojne komunikacije v skupini, zanimivih primerjav iz prakse ter določanje konkretnih nalog/situacij, ki naj bi jih skupina reševala.

S svojo osebnostjo, načinom razlaganja, tonaliteto govora ter pozornostjo do vsakega udeleženca posebej je g. Branko Kleindienst dosegel maksimalno kompaktnost skupine in se tako “ne namerno in ne nasilno” postavil v položaj in funkcijo zaupanja vrednega vodje. Prepričan sem, da so tudi ostali udeleženci skupine istega mnenja, kajti v ločenih pogovorih s posamezniki se omemba Branka povezuje le s pozitivnimi izkušnjami.

Nenad Kokovič, direktor podjetja

TA-DEVA d.o.o. Kakšno prednost imajo podjetja, ki hitro rastejo? V svoji ponudbi imajo veliko novih idej. Vzpostavljajo sistem razvoja in prilagoditve podjetja, ki so narejene po željah kupca. Pravočasno so razvili nove sisteme komuniciranja in razmišljanja s pomočjo programov, ki jih izvaja Branko.Skozi njegove treninge se začuti ključne elemente sodobnega komuniciranja, slišim, vidim, čutim in ko slutim ali pa ne vem…Vprašam?

Tadej Draksler, direktor

Marko Novak Kar se tiče vsebine treningov mislim, da zajemaš tematike, katere so zelo dobrodošle. Tvoj način dela se mi dopade, ker vedno poskrbiš za sodelovanje, dobro vzdušje in velikokrat uporabiš sebe kot primer.Zanimiva se mi je zdela tista vaja, ko smo se v bokih morali čim bolj zavrteti, zatem zapreti oči in…Namreč, lepo na primeru pokažeš, da si z našimi mislimi rišemo in kreiramo svojo prihodnost.

Marko Novak, finančni svetovalec

Brother CEE, Agencija za Slovenijo in Hrvaško Gospod Branko Kleindienst je odličen predavatelj, saj svoja vsebinsko bogata teoretična predavanja poveže s praktičnimi prikazi.Njegov način dela je enostaven, zato se z ljudmi zlahka poveže in tako ustvari prijetno klimo med slušatelji. Komunikacija z udeleženci seminarja ima zanj ključen pomen.

Andrej Zalokar, Regionalni vodja razvoja

 Prima Filtertehnika d.o.o.  Pričakovanja so več kot presežena. Prodajni trening je vse prej kot suhoparno podajanje znanja s predavateljeve strani, je trening v pravem pomenu besede. Branko ti znanja ne prinese na pladnju, temveč ga podaja na subtilen način. Skozi praktične vaje in simulacije smo sami prišli do novih spoznanj, kar ima veliko večji efekt. Nova znanja že uporabljamo v praksi in prepričana sem, da bo trening obrodil rezultate. Med procesom smo bolje spoznali tako svoje sodelavce kot tudi sami sebe. Pozitivna klima nas je zbližala in Branko je dokazal, da je izobraževanje lahko tudi zabavno.
Osvežujoče, toplo priporočam!

Katja Tičar

 http://www.youtube.com/watch?v=Nk3E336mWdE

Tanja Tomažin

Za mene je bil trening osebna izkušnja, kjer je bilo potrebno na nek način svojo osebnost soočiti z osebnostjo kupca na drugi strani. Pri tem si nam pokazal tehnike, s katerimi smo se morali soočiti in smo jih dejansko tudi uporabljali v praksi.

Trening si poživil s simpatičnimi vložki, s katerimi si se lahko hitro našel v praksi(iskanje enakih zemljevidov).
Menim, da je tvoje delo koristno in poživljajoče ter prodajalca dejansko soočiš z njim.

Seveda sem prepričan, da boš s svojim delom navduševal še naprej.

Tomaž Volč

 Doma-ko d.o.o.  http://www.kleindienst.si/wp-content/uploads/Domako-065-375×250.jpg
  • Maip, d.o.o.
  • Lisac & Lisac, d.o.o
  • Maromi car, d.o.o
  • Tokos, d.o.o.
  • Špac, d.o.o
  • Lepi kraji ,d.o.o
  • Biosfera