Sam o sebi

Mag. Branko Kleindienst, univ. dipl. ekon.

Svojo poslovno pot sem začel leta 1993 v Savi Kranj, v Tovarni avtopnevmatike, kot planer analitik. Kot zaposelni v kontrolingu sem spoznal vse delovanje vseh procesov v podjetju, prav tako pa sem imel možnost nekaj časa delati v Semperitu. Skrbel sem za nadzor poslovanja, oblikovanje informacij o stroških in poslovnem rezultatu in oblikovanje vodstvenih informacij.

Svojo kariero sem leta 1997 nadaljeval kot direktor finančno-računovodskega sektorja v podjetju Iskri Mehanizmi, d.d., Lipnica. Poleg klasične vloge na področju financ in računovodstva, sem oblikoval zaokrožen koncept nadzora poslovanja in denarnega toka z vključitvijo vpliva angažiranih sredstev. Z ustreznimi merili je bilo podprto tudi delovanje posameznih poslovnih procesov, prav tako proces nenehnih izboljšav, ciljno vodenje in direktorski informacijski sistem. Sodeloval sem pri oblikovanju konceptov letnega in strateškega trženjskega načrtovanja.

Član uprave sem postal leta 2004 in sem poleg že naštetega skrbel še za splošno-kadrovsko funkcijo, informatiko, strateško nabavo, strategije podjetja in poslovnih funkcij in vodil projekt uvajanja procesa nenehnih izboljšav.

V vsem tem času sem napisal nekaj strokovnih člankov in predaval na seminarjih za managerje in strokovnjake, med drugim v Tokiu. Za potrebe internega izobraževanja sem spisal tudi ustrezne učbenike in bil več let zaporedoma izbran za predavatelja leta.

V začetku leta 2007 sem si zaželel širše posredovati svoje znanje in izkušnje, zato sem začel kot samostojni podjetnik s poslovnim svetovanjem. Čeprav bi se managerji gotovo morali bolj zavedati, da je učinkovito poslovanje pomembno tudi za razvoj, sem vesel, da sem s svojim znanjem smel pomagati večim podjetjem, direktorjem in strokovnjakom, ki so bili voljni odkriti globoke probleme in povečevati svoje dosežke. Z edinstvenimi pristopi spreminjanja neželenih stanj v “srebrne naboje“, smo z “vzvodi” izboljšali poslovanje celostno in postavili dobre osnove, da bodo podjetja v prihodnje poslovala bolj učinkovito, z večjimi zaslužki.

Pridobil sem tudi veščine trenerja, coacha, predavatelja in moderatorja. V zadnjem času uživam tudi v predavanjih in treningih, osebno pa mislim, da je pravi trening najučinkovitejši za pridobivanje znanja.

Mag. Branko Kleindienst, univ. dipl. ekon.