Vizija

Vizija KleinDienst, poslovno svetovanje:

  1. z “vzvodom” in “srebrnimi naboji“, širokimi izkušnjami, ustvarjalnim znanjem, idejami in veščinami, pomagati podjetjem, njihovemu managementu in zaposlenim, do zaslužkov, ki jih bo mogoče racionalno razdeliti v korist vseh deležnikov
  2. pomagati podjetjem in njihovim zaposlenim, da izkoristijo moje znanje in lastno željo po učinkovitosti, ustvarjalnost, ideje in pogum tako, da bodo vsako leto boljši in dolgoročno odporni na kakršno koli krizo
  3. pomagati managementu in vodstvu oblikovati usposobljene, osebnostno zrele, motivirane, navdušene in vplivne vodje, prodajalce, kontrolorje in sodelavce, ki bodo uživali v delu in podirali rekorde.

To bomo naredili tako, da:

  1. bomo sodelovali na edinstven način
  2. se bomo osredotočili na merljive rezultate in dosežke
  3. bodo učinki, zaslužki mojih partnerjev mnogokrat večji od mojih
  4. bomo osvojena znanja in veščine hitro uvedli v prakso, da bodo dajala rezultat
  5. bom zagotavljal pomoč tudi po zaključenih projektih in izobraževanjih
  6. bodo svetovanja in treningi trajno vplivali na vse boljše rezultate podjetij in posameznikov.