Svetovanje

Za doseganje največje možne učinkovitosti, dobička, razvoja podjetja, edinstvenega konkurenčnega položaja in denarnega toka, na podjetje gledamo, kot na celoto. Podjetje je skupek med seboj odvisnih delov, procesov in ljudi. Z vsako spremembo v enem delu se spremeni podjetje kot celota.

Zasledujemo načelo, da deli ali procesi vplivajo drug na drugega po načelu vzroka in posledice. Prav tako mora izboljšava enega dela izboljšati poslovanje podjetja kot celote. Drugače govorimo o spremembi, ne pa o izboljšavi.

Sodelujemo toliko časa, da izboljšave res delujejo. Upoštevanje izhodišč in ukrepov hitro izboljša učikovitost in zaslužke vašega podjetja. Predlagam, da si drznete sprejeti mojo podporo pri doseganju vaših največjih želja in ciljev. Rezultati našega skupnega dela bodo povečali številke na transakcijskih računih.

Oblikovanje edinstvene konkurenčne prednosti

Oblikovanje edinstvene konkurenčne prednosti bo vaše podejtje naredilo drugačnega in boljšega od drugih podjetij. Pridobi čisto nove kupce, zvišuje dodano vrednost vaših izdelkov ali storitev in seveda močno povečuje dobiček.

Kontroling, učinovito krmarjenje k največjemu možnemu dobičku

Kontroling bo enostaven, razumljiv in zanimiv. Kakor se boste merili, tako se boste obnašali. Z enostavnimi in enotnimi gospodarskimi merili, ki jih bodo uporabljali in enako razumeli vsi v podjetju, boste lahko dnevno ugotavljali, kaj je treba še storiti, da bo podjetje usklajeno doseglo in preseglo cilje.

Oblikovanje prebojne strategije

Z mojo pomočjo pri oblikovnju prebojne strategije boste odkrili in odpravili vse ovire, ki zadržujejo podjetje na poti k večji prodaji, višjemu dobičku in boljšemu denarnemu toku. Vsi zaposleni bodo prepričani v opredeljene rešitve in motivirani za takojšnje in stalno ukrepanje.

Obvladovanje denarnih tokov

Pomagam vam odkriti vse vplive na denarni tok v podjetju. Po vzpostavitvi osnovnih pravil za načrtovanje, spremljanje in izboljševanje denarnega toka boste denar zmeraj dobili, preden boste morali plačevati svoje obveznosti.

Učinkovito vodenje projektov

Svež pristop zamanjšuje stres pri vodenju projektov. Z izvirnim a učinkovitim pogledom na vodenje projektov se boste v podjetju posvečali kritično pomembnim elementom projektov, kar bo odpravilo zamude, stres, zmanjšalo sredstva in povečalo zadovoljstvo notranjih in zunanjih kupcev ter povečalo zaslužke.

Proces nenehnih izboljšav

V enem tednu lahko vsi osvojijo enostaven pristop. Z učinkovitostjo podprt proces nenehnih izboljšav lahko vaše podjetje v kratkem času “izstreli” med zvezde. Posledice bodo vidne v računovodskih izkazih, zaradi stalno večjega dobička, rasti in kakovosti pa bodo zadovoljni lastniki, zaposleni, kupci, dobavitelji in družbeno okolje.