Kontroling

Kontroling, učinovito krmarjenje k največjemu možnemu dobičku

Vedno znova velja: “ Kakor me meriš, tako se bom obnašal!” Več da več in manj da manj. Cilj lastnika je rast njegovega premoženja, dobiček je cilj podjetja, kar povečuje premoženje…in zadovoljuje zaposlene. Zaloge!!!

Imate urejen kontroling? Vsi podatki so v informacijskem sistemu. Ok. Uporablja prodaja drugačna merila kot nabava in vodstvo? Vam zaslužki , dobički konstantno rastejo?

Kontroling bo enostaven. Zagotavljal bo take podatke, da bo vodstvo podjetje zanesljivo vodilo učinkovito do večjih dobičkov. Vodstvo bo vedelo, kako aktivnosti v podjetju vplivajo na rezultate, prav tako pa tudi vsak v podjetju, kako bo njegovo delo vplivalo na velikost zaslužka podjetja kot celote. Merila bodo za vse enaka.

Za vas:

 • sprejemanje ukrepov, ki povečujejo učinkovitost in zaslužke
 • zbiranje le potrebnih podatkov
 • usklajeno delovanje vseh sektorjev k višjim zaslužkom
 • možnost dnevnega spremljanja učinkovitosti
 • enostavno merjenje učinkovitosti režije
 • enostavno postavljanje prioritet
 • optimalna sestava prodajnega asortimana
 • povečanje likvidnosti
 • manjša obremenjenost informacijskega sistema

Kaj naredimo:

 • uvedemo gospodarska merila, vsebinsko enaka za vse procese
 • izobrazimo vse uporabnike informacij
 • izločimo vpliv težko razumljivih čudes računovodskih navad
 • standardiziramo informacije, njihovo vsebino in roke izdelave
 • določimo odgovorne osebe, nosilce učinkovitosti
 • določimo periodiko nadzora in ukrepanja
 • opredelimo nabor ukrepov; tako lahko reagiramo hitro in učinkovito
 • za vsak proces oblikujemo kriterije učinkovitosti
 • učinkovitost celega podjetja postavimo pred učinkovitost posameznega procesa
 • učinkovitost posameznega dela naredimo enako učinkovitosti podjetja kot celote
 • z enakimi merili podpiramo tekoče poslovanje, doseganje letnega načrta in pa tudi strategijo podjetja.

Učinkovit kontroling bo posredno prihranil čas, stroške informacijskega sistema, posameznih procesov in povečal dobiček podjetja kot celote. Več bo ostalo lastnikom, managementu, zaposlenim, kupcem, dobaviteljem in širšemu okolju.