Prebojna strategija

Oblikovanje prebojne strategije

Spoznajte, kje je trenutno največja ovira za maksimalen zaslužek vašega podjetja. Katero neželeno stanje vpliva na vse pore poslovanja vašega podjetja? Ugotovite, kako so procesi v resnici povezani med sabo in koliko zaslužka “kradejo”.

Če hočete podjetje rešiti težav ali ga dvigniti na višjo raven po prihodku, učinkovitosti in dobičku, drznite se izboljšati!

Za vas:

 • jasna smer delovanja podjetja
 • usklajeni osebni cilji in cilji podjetja
 • motivirani zaposleni, ki po enakih merilih delujejo za skupni cilj
 • rast, razvoj in dobiček nad pričakovanji
 • aktivnosti in ukrepi, ki zagotavaljajo velike zaslužke danes in v prihodnosti
 • jasne prioritete podrejene poslovnemu uspehu in dolgoročnemu obstoju
 • razumljivo določene naloge prodaje, nabave, proizvodnje in ostalih, usmerjene k zadovoljevanju kupcev
 • odlično sodelovanje s kupci, dobavitelji in zaposlenimi v posamično in skupno korist.

Kaj naredimo:

 • odkrijemo šibke točke in ovire, ki vplivajo na maksimalno učinkovitost
 • odkrijemo prave vzroke: ravnanje, pravila, odnos, viri
 • rešimo konflikte in jih usmerimo k skupnemu cilju
 • odpravimo vsa tveganja in strahove
 • oblikujemo željena stanja in rezultate
 • postavimo okvire učinkovitega obnašanja in merila
 • zaposlenim dodelimo reševanje svojih problemov, za katere so motivirani
 • izdelamo usklajen načrt aktivnosti z nosilci in roki
 • opredelimo stalne naloge sektorjev in zaposlenih za odlično poslovanje.

Prebojna strategija bo rešila podjetje iz morebitne krize ali slabega stanja, dobra podjetja pa z njo postanejo še boljša in se kriznim rzmeram za vedno izognejo ter dosežejo visoko učinkovitost in ugled.