Proces nenehnih izboljšav

Kako vemo, da proces nenehnih izboljšav deluje? Če deluje, nenehno tudi izboljšujemo svoj položaj na trgu, učinkovitost, dobiček. V nasprotnem primeru se samo spreminjamo namesto, da bi se izboljševali.

Podjetje bomo izboljševali kot celoto in ne hkrati vseh njegovih delov in procesov. Najšibkejši člen ima največji vpliv na moč verige, prav tako na moč podjetja.

Za vas:

 • neprestano povečevanje učinkovitosti in dobička
 • krepitev podjetja kot celote
 • prehitevanje konkurence, konstantna prednost pred konkurenco
 • dvig finančne moči podjetja
 • lažje in učinkovitejše delo, več prostora za inovativnost
 • zadovoljni lastniki, zaposleni in vsi partnerji podjetja
 • enostaven in vsem razumljiv proces in aktivnosti
 • vitkejši procesi z manj sredstvi
 • zmanjšana potreba po odpuščanju zaposlenih
 • velike izboljšave, enostavno merljive v denarju, oprijemljive

Kaj naredimo:

 • na podjetje gledamo, kot na celoto
 • upštevamo načelo najšibkejšega člena
 • opredelimo cilje in merila podjetja kot celote in njegovih delov
 • odkrijemo oviro, ki onemogoča doseganje maksimalne učinkovitosti
 • odkrijemo tveganja, nestrinjanja in morebitne negativne učinke
 • rešimo vse konflikte sporazumno in v smeri skupnega cilja
 • izdelamo plan usklajenih aktivnosti z nosilci in roki
 • odločimo, kako bomo izkoristili oviro
 • vse ostale procese podredimo delovanju omejujoče kapacitete, procesa, vira
 • dvignemo delovanje ovire na višjo raven
 • uvedemo merila učinkovitosti in postopke delovanja
 • ponovno odkrijemo oviro in ponovimo postopek
 • delujemo do rezultatov in proces nenehno ponavljamo.

Male izboljšave, Kaizen, ideje in izboljšave…Da, po potrebi, previdno, posamezne metode. 1×1= 1 (majhno), 10 x 10 = 100 (veliko), 100 x 100 = nepremagljivo, 100 x 100 neprenehoma = veličastno.