Vodenje projektov

Učinkovito vodenje projektov

Ugotovili boste, katera izmed vseh aktivnosti v projektu mora biti izvedena pravočasno. Znali boste ugotoviti, koliko denarja, zaslužka, izgubimo če dokončamo projekt čez rok.

Imate naslednje probleme: projekti se nezaključijo na rok, veliko sprememb ciljev, nameni se črtajo, viri (ljudje, denar, sredstva) niso na razpolago, ko je treba, borba za prioritete med projekti, prekoračeni stroški, pregorevanje, delo na večih hkrati, tisti, ki imajo več moči in vez, lažje sforsirajo svoj projekt,…Občutite, kako bo izboljšava olajšala vaše delo.

Tekma med projekti je lahko preteklost. Vodstvo želi učinkovito podjetje.

Za vas:

 • določen vrstni red izvedbe projektov
 • znane prioritete
 • brez tekmovanja za vire med projekti, brez pregorevanja
 • v roku izvedeni prioritetni, potrebni projekti
 • stroški manjši od plana, ni zmanjševanja obsega
 • brez ponavljanja aktivnosti
 • zmanjšanje negotovosti
 • pravočasno izkoriščene poslovne priložnosti.

Kaj naredimo:

 • v projekte vključimo pravo časovno rezervo
 • preprečimo „študentski sindrom“
 • odstranimo hkratno delo (multitasking)
 • upoštevamo odvisnost nalog
 • pravilno uporabimo različne vrste blažilcev
 • opredelimo pravila za podrejanje
 • izkoristimo ovire v sistemu
 • sinhroniziramo večprojektno okolje
 • določimo merila za stanje in učinkovitost projektov
 • organiziramo ustrezen nadzor projektov.

Na vas še zmeraj ostane, da urejete vse evidence, dokumentacijo, čase in vse ostalo v zvezi s projekti. Lahko še vedno delate z enakim orodjem za vodenje projektov. Jaz vam pomagam vnesti „pospeševalce“ in „stabilizatorje“, ki jih vaša konkurenca ne pozna ali pa nekritično uporablja, kar vam omogoča konkurenčno prednost.